Toast

Užitečné unicode znaky

CO₂ H₂O μF μg/m³

Česká typografie

Uvozovky (dvojité) „ “ „“
Uvozovky (jednoduché) ‚ ‘ ‚‘
Apostrof (odsuvník) ’
Obrácené francouzské uvozovky (dvojité) » « »«
Obrácené francouzské uvozovky (jednoduché) › ‹ ›‹
Spojovník - -
Půlčtverčíková pomlčka –
Čtverčíková pomlčka —
Výpustka …
Pevná mezera  
Zúžená pevná mezera

Anglická typografie

Uvozovky (dvojité) – “smart quotes” “ ” “”
Uvozovky (jednoduché) ‘ ’ ‘’

Ostatní znaky

Velký a malý puntík • · ·
Šipky ← ↔ →
Šipky ↑ ↕ ↓
Plné šipky ◄ ►
Plné šipky ▼ ▲
Prázdné šipky ◁ ▷
Prázdné šipky △ ▽
Křížek, hudební křížek # #
Konec odstavce ¶
Paragraf § §
Návrat vozíku ↵
Trademark ™
Copyright © ©
Registrovaná značka ® ®
Euro €
Dolar $ $
Libra £ £
Cent ¢ ¢
Yen ¥ ¥

Matematika

No. &8470;
Horní index ¹ ² ³ ¹ ² ³
Dolní index
Čtvrtina, polovina, tři čtvrtiny ¼ ½ ¾ ¼ ½ ¾
Špičaté závorky ⟨ ⟩ 〈〉
Stupeň ° °
Úhlová minuta, stopa (prime) ′
Úhlová vteřina, palec (double prime) ″
Úhel ∠
Promile ‰
Obsah ø ø
Nekonečno ∞
Funkce (řecké f) ƒ ƒ
Negace ¬ ¬
Konjunkce ∧
Disjunkce ∨
Plus/mínus ± ±
Mínus −
Multiplikace × ×
Dělení ÷ ÷
Zlomkové lomítko ⁄
Odmocnina √
Všeobecný kvantifikátor ∀
Existenční kvantifikátor ∃
Nabla ∇
Delta Δ Δ
Plankova konstanta, redukovaná p. k. &8462; &8463;
Náleží ∋ ∈
Podmnožina ⊃ ⊂
Vlastní podmnožina ⊇ ⊆
Není podmnožina ⊅
Průnik ∩
Vetší nebo rovno ≥ ≤
Nerovná se ≠
Identita ≡
Téměř rovno ≈
Integrál ∫
Dvojný, trojný integrál &8748; &8749;
Plošný integrál &8750; &8751; &8752;
Parciální derivace ∂
Suma ∑
Produkt ∏

Řecké znaky

Alpha Α Α α
Beta Β Β β
Gama Γ Γ γ
Delta Δ Δ δ
Epsilon Ε Ε ε
Zeta Ζ Ζ ζ
Etha Η Η η
Theta Θ Θ θ
Iota Ι Ι ι
Kappa Κ Κ κ
Lambda Λ Λ λ
Mu Μ Μ μ
Nu Ν Ν ν
Xi Ξ Ξ ξ
Omicron Ο Ο ο
Pi Π Π π
Rho Ρ Ρ ρ
Sigma Σ Σ σ
Tau Τ Τ τ
Upsilon Υ Υ υ
Phi Φ Φ φ
Chi Χ Χ χ
Psi Ψ Ψ ψ
Omega Ω Ω ω

Karetní symboly

Piky (spade) ♠
Kříže (clubs) ♣
Srdce (heards) ♥
Káry (diamonds) ♦

Šachové figury

Král (king) ♔ ♚
Královna (queen) ♕ ♛
Věž (rook) ♖ ♜
Střelec (bishop) ♗ ♝
Jezdec (knight) ♘ ♞
Pěšec (pawn) ♙ ♟